Články & návody

Sháníte projekční kancelář? Jsme tu pro vás. Projektujeme nové stavby i rekonstrukce.

Dokurzu.cz - největší nabídka rekvalifikačních a obecných kurzů (i online kurzů), seminářů a firemních školení v České republice.

HW - PANTY, spol. s r. o. - vysoušení zdiva.

Rekonstrukce Vinklárek - rekonstrukce bytů a domů.

Izolace plochých střech Brno - modernizaci střechy jednovrstvými nebo dvouvrstvými asfaltovými pásy.

S.B. Comp. spol. s r.o. - nerezové nýtovací matice.

EKOTHERM MONTAGE s.r.o. - instalatérské práce Pelhřimov a okolí.

KGBeton s.r.o. - betonové podlahy Praha a okolí.

Kuchyně na míru Praha - INVIDA - to nejlepší řešení interiéru kuchyně. 

 

Požární ochrana jako nedílná součást zabezpečení objektu

Moderní elektronické zabezpečovací systémy se neobejdou bez kvalitní elektrické požární signalizace, která sice nezabrání vzniku požáru, ale je schopna nebezpečí požáru detekovat včas a předejít tak ztrátám na životech a velkým škodám na majetku.

Protipožární systém pro firmy i domácnosti

Nutnost zajištění požární ochrany je vázáno na požárně bezpečnostní řešení budovy, ze kterého vyplývá zda je majitel budovy ze zákona povinen protipožární systém instalovat. Každá právnická i fyzická osoba, je povinna zabezpečit svůj objekt tak, aby minimalizovala vznik požáru. V případě vzniku požáru je nutné, aby protipožární zabezpečení fungovalo rychle a spolehlivě. Protipožární systém může být součástí i nekomerčních objektů, ve kterých zvyšuje pocit bezpečí jejich obyvatel a přispívá tak k větší míře zabezpečení, pokud je instalovaná jako doplňující ochrana k elektronickému zabazpečovacímu systému domu či bytu.

Jak elektrická požární signalizace funguje?

Požární systémy mohou fungovat několika způsoby. Základním požadavkem je schopnost systému upozornit na vznikající nebezpečí požáru. Ten lze detekovat například kouřovými či tepelnými čidly, či kombinací několika různých detektorů změn fyzikálních vlastností prostředí. V těchto případech se jedná o automatizovanou protipožární ochranu. Požár lze ovšem hlásit i pomocí tlačítkového spínače, tedy přičiněním lidského faktoru. Signál z čidel nebo tlačítkového hlásiče je převáděn do ústředny elektrické požární signalizace, která dle naprogramování kontaktuje správce budovy, spustí požární poplach, případně vyšle signál pomocí vysílače přímo hasičskému záchrannému sboru působícímu v nejbližším okolí objektu.

Automatizovaná protipožární ochrana

Požární systém může být velmi důmyslně propojen s celkovým zabezpečením objektu. Požární poplach například může upravit funkci klimatizace a předejít tak rychlému šíření požáru. Pomocí systému protipožární ochrany lze naprogramovat automatické odblokování únikových východů, které jsou při běžném provozu objektu uzamčené a urychlit tak evakuaci osob. Součástí protipožární ochrany může být i instalace automatického hasícího zařízení v podobě sprinklerového systému, který může být v případě ohlášení požáru automaticky spuštěn v místě detekce požáru.

Kontrola a zajištění bezporuchového stavu

Elektrická požární signalizace může být zcela automatizovaná nebo je její stav kontrolovaný proškolenou osobou, nejčastěji ostrahou objektu či pracovníkem recepce. Vskytne-li se porucha na jakémkoli čidle či jiné důležité součásti systému protipožárního zabezpečení, pověřená osoba je okamžitě o tomto stavu informována, aby mohlo dojít k opravě a k navození opětovného bezporuchového stavu co nejdříve. Elektrická požární signalizace, stejně jako celkový systém zabezpečení objektu musí být napájen řádně zálohovaným zdrojem, aby nemohlo dojít k jeho nefunkčnosti v případě výpadku napájení z distribuční sítě.

Instalace

Systém protipožární ochrany je instalován pomocí speciálních kabelů, které jsou dimenzovány tak, aby odolávaly vysoké míře tepla a byly tak schopné správně fungovat i v případě, že plameny vznikajícího požáru zasáhnou bezprostředně i vedení elektrické požární signalizace. Čidla protipožárního zabezpečení jsou zapojena ve smyčce, která je celá kontrolována ústřednou, stejně jako každé samostatné čidlo. Systém protipožární ochrany lze instalovat i v bezdrátovém provedení.

Při výběru kvalitního systému protipožární ochrany doporučujeme využít služby odborníků v oboru bezpečnostních systémů, kteří pro vás vypracují technickou dokumentaci a maximalizují efektivitu protipožární ochrany vašeho objektu s ohledem na vaše finanční možnosti. Dobrým partnerem při realizaci protipožárního zabezpečení může být firma UNITEL elektro, která se zabývá prodejem a instalací zabezpečovacích systémů a zaměstnává zkušené odborníky s dlouholetou praxí.

Fotografie